iran consult


ایرانفارسی

Samstag, der 03. Juni 2023

 


واحدِ مشاورات، خدمات و امدادرسانی ایران، آلمان و اروپا
با عرضۀ مشاورات، خدمات، یاری و همکاریهای عملی در خدمت بازاریان، بازرگانان و
مدیران محترم فارسی زبان


دستاوردهای ما در یک نگاه

انتشارات، گزارشات کارشناسی و برآورد و تجزیه و تحلیلهای اقتصادی
در صورت نیاز تحقیقات، تجزیه و تحلیل و تنظیم و تدوینِ گزارشات متعهد توسّطِ متخصصینِ ما و یا بعبارت دیگر ارزیابی خدماتی، اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و زیست محیطی کشور آلمان و اروپا به منظورِ سرمایه گذاری های مدیران و تجّار ایرانی در این کشور. همچنین در صورت نیاز تهیۀ و تنظیمِ نظرسنجیهای عمومی در محلّ را برای شما بعهده می گیریم. بر اساسِ این نظرسنجی ها می توانید واحدهای خدماتی، صنعتی و اقتصادی خویش را بنیانگذاری نمایید: تصمیگیری و ورود به حیطۀ عمل. در صورتیکه به اطّلاعاتی نیازمند باشید که در اینجا نامی از آن برده نشده باشد، لطفاً با ما تماس گرفته و نیازهای خویش را اطلاع دهید. ما با تجارب، اطّلاعات و دانش خویش در خدمت شماییم.


مشاوره در تمامی امور اقتصادی
برای تجّار و مدیران شرکتهایی که علاقمند به تجارت با آلمان و اتّحادیه اروپا می باشند، برای شرکتها و افراد حقیقی و خصوصی، که متمایل به سرمایه گذاری در آلمان و اتّحادیه اروپا هستند، به خریدِ اموالِ غیرِ منقول و غیره علاقمند باشند، به جوابهایی در مسائل و مواردِ حمل و نقل و صادرات و واردات
به آلمان نیازمند باشند. بانگهای اطّلاعاتی خویش را در این زمینه ها در اختیار شما قرار می دهیم.
در موارد، مسائل و مشکلاتِ حقوقی شما را با وکلا و متخصصین حقوقی خود در ایران، در آلمان و در اتّحادیه اروپا یاری خواهیم داد.


عرضۀ خدمات ما مشتمل بر مواردِ ذیل نیز می شود:
اجارۀ کوتاه و بلند مدّت و یا خرید و فروش واحدهای تجاری و مسکونی همراه با عرضۀ خدماتِ فنی و تعمیرات و نظافت برای این واحدها برای نیازهای خصوصی یا انگیزه های تجاری اقتصادی و نیز مشاورات کامل برای خرید، فروش و قراردادهای اجاری و تنظیم آنها توسّط متخصّصن امور و وکلا در محلّ. عرضۀ این خدمات، خرید و فروش واحدهای صنعتی، انبارها و غیره و نیز تهیۀ و تدارک مبلمان و دستگاهها و تأسیسات فنّی و اساسِ موردِ نیازِ آنها و غیره را هم شامل می شود. در صورتِ نیاز می توانید نیروهای انسانی و پرسنل ساده، فنّی و متخصصین امور را در هر رشته و تخصّص در محلّ از طریق ما اجاره و به کار گمارید. در اینگونه موارد تنظیم تمامی امور و قراردادهای کاری را بعهده می گیریم. همچنین در صورت نیاز پرسنل همراه و یاورِ شما برای رفت و آمد در امور اداری، برای مشاورات پزشکی و امور معالچه و بیمارستانی همراه با مترجمِ مناسب در اختیار شما قرار خواهد گرفت. در صورتِ نیاز این موارد و موارد دیگری نیز که در اینجا درج نشده است، جزییات را در تماس خود با ما در میان بگذارید. 


تأسیس شرکت، مدیریّتِ مشکلات و بحران
در تأسیسِ شرکت در آلمان و کشورهای اتّحادیۀ اروپا شما را همراهی کرده و مددکار شما خواهیم بود، در هر زمینه و در هر محلّ که باشد.
برای شما پیشنویس، طرح و پلان تهیه و تنظیم می کنیم و آنها را به اجرا درآورده و تحقق می بخشیم یا اگر با طرح و یا طرح و پلانهای خویش نزد ما بیایید، منخصصین ما اجراسازی طرحهای شما را آزموده و شما را در پلان و تحقق آنها یاری می نمایند. برای فرآورده ها و محصولاتِ عینی و یا مجازی شما نیز بازاریابی کرده، بازارهای مناسب و محلّ و اماکن فروشِ آنها را بعهده می گیریم.
در صورتِ مشکلات، وجود و ایجاد بحرانهای تجاری، اقتصادی و مدیریتی شما را یاری خواهیم داد تا بسرعت بهترین راه حلّ ممکنه را یافته و به مرحلۀ اجرا درآورید.


آموزشیاری، مربیگری و تمرین فرهنگی و میان فرهنگی
اگر مایلید در آلمان و یا یکی از کشورهای اتّحادیه اروپا موفقیّت اقتصادی کسب نمایید، اداراک، تفاهم و توانایی های میان فرهنگی یک «بایست» محسوب می شود. از این عرضۀ ما، از تجارب و شناخت ما از فرهنگ آلمان و اروپا بهره بگیرید و بدین نحو ورودِ خویش و محصولات خود را به بازارهای جدید حرفه ای نمایید و با آن شانسِ موفقیت های اقتصادی خویش را افزایش دهید.


روحیات و خُلقیاتِ آلمانی و اروپایی
سمینارهای آگاه کننده و مقدّماتی در زمینۀ کشور، فرهنگ، تاریخ، سیاست و روحیات و خلقیات برای بازاریان و مدیران و نیز برای مزودجین دو ملیّتی و توریست ها


خدمات ترجمه و مترجم همراه
ترجمۀ رسمی اسناد و قراردادها و همراهی و یاری شما بعنوان مترجم در ادارات، مراکز دولتی، بیمارستانها و مطب پزشکان، وکلا و غیره.


کورس های زبان از طرف متخصصین زبان و آموزگاران با زبانِ مادری
آلمانی و انگلیسی برای مدیران و تجّار بعنوان یک زبان بیگانه و برای فهم شرکای تجاری اروپایی.
برای آموزش زبانهای دیگر از طریق ایمیل های ما تماس بگیرید.
Info(at)Waladanweb.Com
Sekretariat@Iran-Consult.de


آموزش زبان برای مدیران و بازرگانان در هامبورگ و یا در هر نقطه از جهان به نحو آنلاین

تأسیس پایگاهها و پُرتالهای اینترنتی چند زبانه برای شما و شرکتهای تجاری شما

توریسم، مسافرتهای آموزشی، تغییر محلّ و اسباب کشی
سمینارهای آموزشی و اطّلاعاتی و کمکهای عملی مانند یافتن هتل و غیره برای شما، تغییر محلّ و اسباب کشی خصوصی و تجاری و همچنین یاری شما در یافتن هتل و واحدهای مسکونی مورد نظر در محلّ

مددیاری شما در امور گمرکی و اسناد و مدارک مربوط به واردات و صادرات و هر امور دیگر
مشاوره و کمکهای عملی در امور اداری و گمرکات و همچنین خرید و فروش صنایع و کارخانجات و دستگاههای صنعتی

خدمات حمل و نقل
عرضۀ سرویسهای حمل و نقل در آلمان و اروپا و همچنین جهان به شما. بطور مثال عرضۀ امکانات حمل و نقل از ایران و به ایران از طریق زمینی، دریایی و هوایی، همچنین مقادیر کم از حداقل یکصد کیلوگرم

برای مدیران و تجّار و اشخاص خصوصی فارسی زبان در آلمان و اروپا
مشاوره در تقریباً تمامی زمینه ها و امور زندگی مانند امور اقامتی، سرویس همراهی و ترجمه در بیمارستانها، مطبهای پزشکی، مطبهای وکلا و ادارجات، همچنین تهیۀ پذیرش دانشگاهی و مشاورات تحصیلی، مشاوره در تمامی امور تجاری و صادرات و واردات

تهیۀ کالای مورد نظر شما
خرید کالاهای مورد نظر از هر نوع که باشد برای مصارف تجاری و یا شخصی. بطور مثال تهیۀ دارو و کالاهای پزشکی برای مصارف خصوصی و یا خرید تجهیزات و تأسیسات پزشکی برای مصارف بیمارستانها و یا تجاری و غیره.

فروش داروهای مخدر و بیهوشی با جوازهای دولتی
ما دارای لیسانس های معتبر مواد بیهوشی و مخدّر مورد مصرف بیمارستانها و ارگانهای پزشکی و دولتی بوده و اینگونه مواد را در اختیار افراد حقیقی و حقوقی که دارای اجازه نامه های دولتی باشند، می گذاریم.

 

آگهی های تجاری
اگر خواهان عرضۀ خدمات یا کالا و یا در جستجوی آنها هستید، می توانید در هر دو صورت آگهی های خود را برای درج در این بخش برای ما ارسال فرمایید. بالطبع اگر متن آگهی به انگلیسی باشد، بُرد و شانس موفقیت آن بیشتر خواهد بود، بخصوص اگر این خدمات و یا کالا را به خارج از کشور عرضه و یا در خارج از کشور جستجو می کنید. اگر به یک آگهی مندرج جواب می دهید، لطفاً تذکر دهید که این آگهی در کدام قسمت،

 Offers
 و یا
Requests
آمده و شماره یا حرف الفبای آن آگهی را نیز مرقوم فرمایید. از طریق ایمیل نرخ آگهی را به استحضار شما خواهیم رساند. تمامی آگهی ها چه با متن فارسی و چه با متن انگلیسی در بخش ویژه خود و تحت عنوان این «صفحه» می آید:
Inserate

 

 

سروران محترم، فارسی زبانان عزیز، هموطنان گرامی،
محترماً خواهشمندیم نخستین تماس خویش را با ما از طریق ایمیل برقرار فرمایید. در ایمیل خویش نیازها و درخواستهای خویش را بوضوح ذکر فرموده و مشخص نمایید چکاری از دست ما ساخته و چه انتظاری از ما دارید. تنها از طریق ایمیل از اسراف وقت و انرژی خود و ما جلوگیری خواهید فرمود. آدرس های ایمیل ما در پایین درج شده است.
از توجه شما سپاسگزاریم

مدیریت ایران کونسالت
مهندس ولدان

Iran Consult
Consulting . Conception . Solutions

Dipl.-Ing. J. Waladan
Kuhmühle 12, 22870 Hamburg, Germany
Email: Info(at)iran-consult.de
Email: Sekretariat(at)iran-consult.de
Email: Inserate(at)iran-consult.de

Tel. +49 176 20 42 78 78

 


iran consult

Iran Consult
Consulting
Conception
SolutionsDIHB

 

 

 

 

     Suchmaschinen

 

iran-consult.de & iran-consult.ir © 2001-2015

www.iran-consult.de
www.iran-consult.ir